Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thong tu 120/2003/TT-BTC ngay 12/12/2003 cua Bo tai chinh con hieu luc thuc hien khong?
Mua sắm | Ngoại ngữ 09/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Thông tư 123 này đã hết hiệu lực từ ngày 04/6/2007 (bị thay thế bởi Thông tư 32/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2003/NĐ-CP, Nghị định 148/2004/NĐ-CP và Nghị định 156/2005/NĐ-CP thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành).
Tuy nhiên, hiện nay Thông tư 32 này cũng đã hết hiệu lực. Quy định về thuế GTGT hiện được thực hiện theo Luật Thuế GTGT năm 2008, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và Thông tư 129/2008/TT-BTC.
07/04/2011 Đăng bởi Vũ Hải
Bạn cũng có thể quan tâm
TT 17/LDTBXH-TT ngay 2/6/1993
Tại sao phải nộp thuế môn bài?
Mọi người giúp mình với! ai có mẫu quyết toán vốn đầu tư XDCB theo thông tư 53/2005/TT-BTC send cho mình với
toi sd power point 2003 nhung lieu khi toi dua file tu pp 2003 wa pp 2007 no co giup toi thuyet trinh dc ko?
máy mình dùng microsoft office 2003. làm thế nào để đọc được file excel. xlsx của 2007.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp