Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Doanh thu thuần và tổng doanh thu khác nhau như thế nào?
Tài vụ | Kinh tế 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
- Doanh thu thuần: là doanh thu sau khi trừ đi các khoản làm giảm trừ doanh thu (gồm: tiền công tác phí, tiền feedback, …).
- Tổng doanh thu: là số tiền mà cán bộ kinh doanh thực thu được của khách hàng từ các hợp đồng cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Công ty N.V.S do nhân viên đó phụ trách.
>>> Doanh thu thuần = Tổng doanh thu - Tổng chi phí
06/04/2010 Đăng bởi GA.thuhuong
2 trong số 2
doanh thu thuần = tổng doanh thu - các khoản giảm trừ ( CKTM, Hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, thuế XK, thuế TTĐB đầu ra, thuế GTGT tính theo pp trực tiếp)
09/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Doanh số va doanh thu khac nhau như thế nào?
Khi nào nộp thuế tndn cả năm?
nếu doanh nghiệp chưa góp đủ vốn điều lệ thì có ảnh hưởng tới chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp ko?
Thế nào là thu nhập thường xuyên?
giúp em môn tài chính doanh nghiệp xíu ak
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp