Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Giải thích các câu thành ngữ sau
Giải thích các thành ngữ sau:

a) Thế hải minh sơn
b) Tận mục sở thị
c) Điệu hổ ly sơn
d) Cao lương mỹ vị
e) Văn kì thanh, bất kiến kì thành
f) Thiên la địa võng
Khoa học và Giáo dục 30/07/2013 Đăng bởi Mrs. Horan
Câu trả lời
1 trong số 1
a) Lợi thế về biển và thông thạo địa hình núi non ý nói trong chiến thuật thủy quân lục chiến.
b) Tai nghe mắt thấy ý nói am tường mọi việc. thông thạo.
c) Đánh lừa, nghĩa là dụ cọp rời khỏi núi để tiêu diệt.
d) Món ngon vật lạ, thực phẩm quý hiếm cao sang.
e) Nghe danh tiếng, tên tuổi một người nào đó nhưng chưa gặp bao giờ, câu nói khi gặp một người mình quý trọng mến mộ. Tôi nghe danh anh bấy lâu nay nay tôi mới gặp mặt.
f) Bố trí quân lính hoặc thuộc cấp khắp nơi, trên trời dưới đất đều có. Ý nói bao vây một đối tượng nào đó.
31/07/2013 Đăng bởi Nike_Nike
Bạn cũng có thể quan tâm
Bàn về Học Ngoại Ngữ,
"Tiên học lễ, hậu học văn" là thành ngữ hay tục ngữ?
câu thành ngữ dùng để chỉ việc gì cũng cần đến sự đều đặn liên tục
câu thành ngữ tục ngữ (hay jj d0') "Ăn không ngồi rồi" dịch ra tiếng Anh thế nào đây??_kEkE^^
giải thích!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp