Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Doanh số và doanh thu khác nhau như thế nào??
Kinh tế | Tài vụ 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Doanh số là tổng số tiền (đã thu tiền và chưa thu tiền) do hoạt động bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh số có thể bao gồm cả doanh thu và tiền bán hàng nhưng không thuộc doanh thu (bán hộ, bán hàng nhận ký gửi, v.v...).

Doanh thu là tổng số tiền bán hàng mà đơn vị được thụ hưởng (đã thu tiền và chưa thu tiền) trong một khoảng thời gian nhất định. Trường hợp đơn vị có bán hàng ủy thác hay bán hộ thì phần hoa hồng được tính vào doanh thu
22/04/2010 Đăng bởi GA.minhphuong
2 trong số 3
hay
05/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
đọc xong 2 ý của bạn mình thấy Doanh số và Doanh thu là 1
20/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp