Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
nhận xét về đường lối đối ngoại của đảng cộng sản việt nam trước thời kỳ đổi mới?
Xã hội | Thi cử 04/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
trc thời kì đổi mới đảng ta chưa thực sự chú trọng vào đường lối đối ngoại, chỉ chú trọng vào đối nội là chính. phát triển dựa vào những tiềm lực nội lực.
nếu bạn cần một câu trả lời đầy đủ bạn có thể mở sách kinh tế chính trị ra mà xem, vì thấy bạn hỏi là nhận xét thì mình cũng chỉ nói vậy.chúc thành công.môn này học hay phết.hì
04/01/2011 Đăng bởi Hiếu Phạm kaka123456
Bạn cũng có thể quan tâm
Điều kiện được xét kết nạp Đảng
có phải hiện nay Đảng ta đang khủng hoảng về đường lối
Văn hóa báo trí ảnh hưởng quá lớn đến lối sống giới trẻ hiện nay???
VN có cần xem xét lại lối chơi ko? Lào còn có nhiều cơ hội để ghi bàn vào lưới TKM, trong khi với VN là con số 0?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp