Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho họat động của chim về ban ngày ?
Vật nuôi | Điền kinh | Trung học 12/01/2011 Đăng bởi yumi
Câu trả lời
1 trong số 1
đơn giản vì chim hoạt động vào ban ngày nên chỉ tiêu diệt được các loài sâu bọ hoạt động vào ban ngày. Lưỡng cư hoạt động vào ban đêm nên tiêu diệt các loài sâu bọ hoạt động về đêm. Nói chung lưỡng cư và chim song kiếm hợp bích thì sâu bọ cả ngày lẫn đêm đều bị tiêu diệt tất tần tật.
11/01/2012 Đăng bởi Phạm Pháp
Bạn cũng có thể quan tâm
Sâu bệnh hại cây lúa vì sao?
Chim sẻ ăn hạt, vì sao nuôi con bằng sâu?
thuốc diệt bọ mạt cho yến phụng?
Lưỡng cư tiến hóa hơn cá như thế nào??
Vì sao tìm bò sát tiến hóa hơn lưỡng cư?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp