Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào là luật bằng trắc??
Khoa học | Tiếng Anh 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Nếu chữ thứ 2 của câu đầu tiên dùng thanh bằng thì gọi là bài có "luật bằng"; nếu chữ thứ 2 câu đầu dùng thanh trắc thì gọi là bài có "luật trắc". Trong một câu, chữ thứ 2 và chữ thứ 6 phải giống nhau về thanh điệu, và chữ thứ 4 phải khác hai chữ kia. Ví dụ, nếu chữ thứ 2 và 6 là thanh bằng thì chữ thứ 4 phải dùng thanh trắc, hay ngược lại. Nếu một câu thơ Đường mà không theo quy định này thì được gọi "thất luật".

Ví dụ: xét câu "Bước tới đèo Ngang bóng xế tà" trong bài Qua Đèo Ngang của Bà huyện Thanh Quan, có các chữ "tới" (thứ 2) và "xế" (thứ 6) giống nhau vì đều là thanh trắc còn chữ "Ngang" là thanh bằng thì đó là bài thất ngôn bát cú luật trắc.
12/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
Bạn cũng có thể quan tâm
Làm thế nào để kiểm tra trắc nghiệm giữa hai người này sao cho khách quan, công bằng nhỉ ???
Tại sao phải thi trắc nghiệm ?
Môn thi trắc nghiệm tốt nghiệp em tô không kín thì có được chấm lại không?
Đề Môn sinh thi tốt nghiệp và đại học là trắc nghiệm hay tự luận
mọi người ơi cho tớ hỏi thi đại học môn sinh tự luận hay trắc nghiệm vậy?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp