Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
gấp rưỡi là gì?
Khoa học & Toán học 16/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
gấp rưỡi là gấp lên 3/2 đó
16/10/2013 Đăng bởi Thiên tài
2 trong số 4
Gấp rưỡi nghĩa là gấp 1, 5 lần hay nói cách khác là hơn một nữa (sgk lớp 3)
vd gấp rưỡi của 6 là
gấp 1,5 của 6:
6*1,5= 9
hoặc
hơn một nữa của 6:
6+6/2=9
16/10/2013 Đăng bởi Bimbip
3 trong số 4
gấp 1.5 lần. Gấp rưỡi là câu nói trong dân gián mọi người hay dùng.
16/10/2013 Đăng bởi Huy Nguyễn Quang
4 trong số 4
1,5
gấp một rữa
16/10/2013 Đăng bởi ™¶«ḩäç Ŋḩȃη™
Bạn cũng có thể quan tâm
gấp gấp gấp...cực gấp...cực gấp...
gấp gấp
giúp gấp................
cần giúp gấp! 1MeV=?Jun
Gấp! Gấp
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp