Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
chung minh Hoa Ki co nen nong nghiep phat trien bac nhat the gioi.Giai thich nguyen nhan
Thi cử | Khoa học xã hội 14/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Họ là những con người thông minh, biết gắn lợi ích cá nhân với lợi ích đất nước...quy trình sản xuất đều có tiêu chuẩn rõ ràng... ngoài ra công nghiệp và nghiên cứu của họ là hàng đâu thế giới nên giúp ích rất nhiều cho ngành nông nhiệp
27/02/2011 Đăng bởi leicas
2 trong số 3
câu này không có web thì khó đấy.
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p_Hoa_K%E1%BB%B3
10/04/2011 Đăng bởi Barcelona
3 trong số 3
Để chứng minh thì không khó, bạn có thể tìm số liệu trên các phương tiện khác nhau để minh họa.Còn nguyên nhân là do các yếu tố sau:
1.Hoa kì có diện tích đất tương đối rộng và nhiều vùng màu mỡ do có nhiều sông lớn
2.Trình độ chuyên môn hóa sản xuất tương đối tốt, phân công lao động hoàn chỉnh, hình thành các vùng đặc khu nông nghiệp nên dễ quản lí về thủy lợi,thu hoạch
3.Trình độ cơ giới hóa tốt do nền công nghiệp phát triển, máy móc hiện đại
4.Trình độ canh tác và áp dụng khoa học kĩ thuật của người dân tốt
5.Một số chính sách bảo hộ về thuế xuất và sản phẩm của chính phủ Hoa Kì
13/07/2011 Đăng bởi eclipse140790
Bạn cũng có thể quan tâm
vi sao cong nghiep che bien luong thuc thuc pham o db song cuu long lai phat trien manh
lieu bao gio o nuoc ta moi phat trien nghanh xa hoi hoc?
tai sao hoat dong quan tri xuat hien tu lau nhung li thuyet quan tri moi hoan thanh va phat trien tu dau the ki 20
trong cac loai hinh quan he tin dung nhung loai hinh nao phu hop voi su phat trien cua nen kinh te viet nam
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp