Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Kế toán doanh thu là gì?
Kế toán 07/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Kế toán doanh thu là những bút toán thu thập, tập hợp, xử lý, kiểm tra, và phản ánh những khoản doanh thu của doanh nghiệp từ các nghiệp vụ phát sinh một cách có hệ thống….
07/04/2011 Đăng bởi tentoilarg
2 trong số 2
Kế toán doanh thu là tính toán doanh thu bán hàng trong 1 khoảng thời gian (tuần/ tháng/ quý/ năm) theo thị trường, theo dòng sản phẩm (nhóm sản phẩm) theo nhân viên kinh doanh.
14/09/2013 Đăng bởi TruongVo
Bạn cũng có thể quan tâm
Học kế toán doanh nghiệp theo hệ từ xa có nên không?
hạch toán kế toán
Bảng cân đối kế toán, ai bik giup mình với!
định khoản kế toán =.=''
Kế Toán
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp