Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Xác định tổng coliform bằng phương pháp mpn với màng lọc cái nào tốt hơn ?
Hóa học | Khoa học tự nhiên 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Quy trình xác định coliform bằng phương pháp MPN rất dể làm và đơn giản nhưng bạn phải có dụng cụ và thiết bị nuôi cấy chuyên dụng, môi trường phù hợp.
23/03/2010 Đăng bởi QA.tradao
Bạn cũng có thể quan tâm
Xac định tổng coliform bằng phương pháp mpn với màng lọc cái nào tốt hơn ?
Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào ??
tìm các số nguyên dương không thể là tổng các lập phương của 9 số nguyên dương khác
Tại sao nước biển lại mặn?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp