Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bạn "Ăn để sống" hay "Sống để ăn" ?
Xã hội 31/07/2012 Đăng bởi Tran Hai Au
Câu trả lời
1 trong số 3
mình sống để lo cho thằng e,lo cho gia đình.
31/07/2012 Đăng bởi Mrs.P
2 trong số 3
Mình ăn để sống. Sống để hưởng thụ. Muốn hưởng thụ thì phải làm. Muốn làm thì phải học. Muốn học phải có tiền. Muốn có tiền thì phải làm. Muốn làm phải có sức. Muốn có sức phải ăn. Muốn ăn phải có tiền. Muốn có tiền phải làm . Muốn làm phải có sức. Muốn có sức phải ăn . Muốn ăn phải có tiền. Muốn có tiền phải làm. Muốn làm phải có sức. Muốn có sức phải ăn. Muốn ăn phải có tiền. Muốn có tiền phải làm, cứ vậy v..v...
31/07/2012 Đăng bởi WayXiu
3 trong số 3
cả hai lun..không ăn thì sao mà sống...hic..nhưng nếu không sống thì ăn làm sao được
31/07/2012 Đăng bởi Hoàng Quyên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cá La Hán sống ở sông hay biển ?
Bạn sống để làm gì???
Bạn đang sống gì cái gì ?
Tại sao sống trên đời cần có một tấm lòng
tại sao khi tìm sự sống trên các hành tinh khác, cần phải có nước?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp