Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Một hidrocacbon X ở thể khí chứa 14,3% H theo khối lượng. Xác định CTPT của X
Thi cử 06/01/2012 Đăng bởi Nguyễn Ngọc Khánh
Bạn cũng có thể quan tâm
Cách giãi phương trình chứa căn bậc hai [toán 9]
bạn giải giúp m đk ko
toán cuc tri 9
Giúp mình giải phương trình x+ln(x)=0
Giải giúp mình bài toán này nhé !
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp