Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tư cách pháp nhân là gì?
Pháp luật | Khoa học và Giáo dục | Kinh doanh & Tài chính 04/02/2011 Đăng bởi HOTADA
Câu trả lời
1 trong số 1
Thuật ngữ pháp nhân (tổ chức) dùng để phân biệt với thể nhân (con người) thôi. Nếu một tổ chức có "tư cách pháp nhân" thì tổ chức đó có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của pháp nhân mà luật dành cho pháp nhân. Một tổ chức có tư cách pháp nhân <=> Đáp ứng điều 84 BLDS:
- Được thành lập hợp pháp;
- Có cơ cấu tổ chức chặc chẽ;
- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản độc lập đó;
- Nhân danh mình tham gia vào quan hệ pháp luât một cách độc lập.
Loại hình doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân vì không có tài sản độc lập với chủ doanh nghiệp. Vậy, về mặt bản chất doanh nghiệp tư nhân chính là "cá nhân chủ doanh nghiệp".
Còn công ty hợp danh thì luật vẫn quy định có tư cách pháp nhân (nhưng vấn đề này hiện vẫn còn đang bàn cãi vì CTHD không có tài sản độc lập).
14/02/2011 Đăng bởi Pukachi nguyen 91
Bạn cũng có thể quan tâm
Tư vấn cho em cách làm bài tiểu luận pháp luật này với!
lập dàn ý cho đề bài sau "nguyên tắc nhân đạo của pháp luật Việt Nam hiện nay"
Nguyên nhân và giải pháp mới (tự nghĩ ra) của gia tăng dân số
đặc điểm của nguyên tắc nhân đạo trong pháp luật
Vì sao gọi là cách mạng tư sản dân quyền?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp