Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
chúng tôi là giáo viên vùng 135 nhưng chưa đương hưởng chế độ 135 mặc dù xã tôi đã bị cát chế độ 135 từ 8/2228
Pháp luật | Xã hội | Bảo hiểm 08/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Bạn nên viết tờ trình gửi lên chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống ,nếu không giải quyết được thì bạn viết tờ trình lên UBND tỉnh nha.
08/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
hibernate, sleep, standby giống nhau và khác nhau ntn? dùng các chế độ này nhiều có ảnh hưởng xấu gì đến máy?
tôi có được hưởng chế độ chất độc da cam không?
Để điện thoại ở chế độ trên máy bay có đỡ tốn pin hơn ở chế độ bình thường không?
Người huyết áp thấp có cần phải có chế độ ăn uống đặc biệt không?
chế độ thôi việc của nhân viên hành chình ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp