Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bạn phấn đâu như thế nào để trở thành đoàn viên?
Truyện tranh | Giải trí 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
để trở thành đoàn viên bạn phải dủ tuổi.
phỉa là học sinh có hạnh kiểm tốt hoạc khá.
phải co tinh thần trách nhiệm với lớp và nhà trường và lớp
23/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
2 trong số 2
Phấn đấu để trở thành người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, trước hết bạn hãy phấn đấu để trở thành một người công dân tốt, một thanh niên tiên tiến, sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập, lao động và tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là các hoạt động do các cơ sở Đoàn- Hội LHTN phát động.
  Bạn hãy nghiên cứu Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; nếu thừa nhận Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở Đoàn, hưởng ứng thực hiện tốt “Chương trình rèn luyện đoàn viên”, bạn sẽ được tôn vinh “Danh hiệu đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”.
  Cụ thể, tổ chức Đoàn mong muốn ở bạn thực hiện được mấy điều sau:
- Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ mọi mặt, để có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.
- Học nghề phù hợp và tích cực trong lao động sản xuất để làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và cho xã hội.
- Trung thành với tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do các cơ sở Đoàn- Hội LHTN tổ chức, phát động; phấn đấu để trở thành người thanh niên, thiếu niên gương mẫu về mọi mặt và làm nòng cốt trong các phong trào thanh thiếu niên.
15/03/2012 Đăng bởi phấn đấu để trở thành người Đoàn viên
Bạn cũng có thể quan tâm
là sinh viên năm nhất làm thế nào để có thể tự tin để trở thành một lớp trưởng tốt
Phấn phủ loreal và ohui cái nào tốt??
mô tả quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi (viết theo sơ đồ)
Làm thế nào để kết nạp được nhiều đảng viên?
nếu đã vào đảng thì có còn là đoàn viên thanh niên cộng sản HCM
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp