Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cho H la truc tam cua tam giac ABC. goi M, n theo thu tu la trung diem BC,AC.
goi o la giao diem cac duong trung truc cua tam giac ABC

a. c/mtam giac OMN dong dang voi tam giac HAB
Khoa học & Toán học 24/07/2012 Đăng bởi lena9x
Câu trả lời
1 trong số 1
Gọi Q là giao của BH và AC
P là giao của AH và BC
OM là trung trực BC nên OM vuông góc với BC
ON là trung trực BC nên ON vuông góc với AC
AP là đường cao nên AH vuông góc với BC
BQ là đường cao nên BQ vuông góc với AC
MN là đường trung bình nên MN // AB
Góc MNC = góc BAQ (đồng vị)
Góc NMC = góc ABP (đồng vị)
mà góc MNC + góc MNO = góc ONC = 90 độ
góc BAQ + góc ABH = 90 độ (tổng hai góc nhọn tam giác vuông ABQ)
Suy ra góc ABH = góc MNO
Cm Tương tự góc BAH = góc NMO
Vậy tam giác OMN đồng dạng với HAB (g-g)
24/07/2012 Đăng bởi Que
Bạn cũng có thể quan tâm
tam giac ABC cho A(1,2), B(6,2), C(2.0) . Viet pt 3 dg ttuyen,dcao suy ra truc tam tam giac, dg ttruc,dg pgiac
PT 2 canh cua tam giac ABC la 5x-2y+6=0 va 4x+7y-21+0 viet ptdt thu 3 biet truc tam trung voi goc toa do
cho tam giac abc noi tiep duong tron (O).
CMR truc tam, trong tam va tam dung tron ngoai tiep trong tam giac thang hang
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp