Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
so sánh tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng
mọi ngừoi giúp cho mình với nhé
Tín dụng | Kinh doanh & Tài chính | Ngân hàng | Kế toán 07/11/2010 Đăng bởi NGƯỜI VÔ TÂM
Câu trả lời
1 trong số 5
Chào bạn !
Trước hết mình nói về tín dụng là gì: Tín dụng là hệ thống các quan hệ phân phối theo nguyên tắc có hoàn trả giữa người đang tạm thời thừa vốn sang người tạm thời thiếu vốn và ngược lại.

Tín dụng thương mại ( Trade credit) là loại tín dụng rất phổ biến trong tín dụng quốc tế, là loại tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp cấp cho nhau vay, không có sự tham gia của ngân hàng hoặc cũng có thể hiểu là loại tín dụng được cấp bằng hàng hóa dịch vụ chứ không phải bằng tiền.
Có ba loại tín dụng thương mại: Tín dụng thương mại cấp cho nhà nhập khẩu; Tín dụng thương mại cấp cho người xuất khẩu; Tín dụng nhà môi giới cấp cho người xuất khẩu và nhập khẩu.

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh tế, cá nhân theo nguyên tắc hoàn trả. Việc hoàn trả được nợ gốc trong tín dụng có nghĩa là việc thực hiện được giá trị hàng hoá trên thị trường, còn việc hoàn trả được lãi vay trong tín dụng là việc thực hiện được giá trị thặng dư trên thị trường. Tín dụng ngân hàng có ít nhất 1 bên tham gia là ngân hàng và đối tượng cho vay trong tín dụng ngân hàng là tiền tệ.

Chúc bạn thành công !
07/11/2010 Đăng bởi Jessi
2 trong số 5
+ Đều có sự chuyển giao quyền sử dụng vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác dựa trên nguyên tắc hoàn trả có lợi tức
+ Đều có công cụ lưu thông và các công cụ này được mua bán,trao đổi trên thị trường tài chính
11/01/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 5
+ Đều có sự chuyển giao quyền sử dụng vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác dựa trên nguyên tắc hoàn trả có lợi tức
+ Đều có công cụ lưu thông và các công cụ này được mua bán,trao đổi trên thị trường tài chính
11/01/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
+ Đều có sự chuyển giao quyền sử dụng vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác dựa trên nguyên tắc hoàn trả có lợi tức
+ Đều có công cụ lưu thông và các công cụ này được mua bán,trao đổi trên thị trường tài chính
11/01/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
chua co cau tra loi
02/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tín dụng của ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại giống và khác nhau ở chỗ nào
ví dụ về tín dụng thương mại , ngân hàng ,nhà nước, thuê mua , tiêu dùng
So sánh hoạt động của ngân hàng phát triển và ngân hàng thương mại.
Nguyên nhân vì sao tín dụng thương mai không phát triển ở việt nam ?
có bạn nào có cuấn ebook " tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng" của bác Nguyễn Minh Kiều không? cho mình xin nhé.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp