Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao quan điểm của đảng ta phải xây dựng nền kinh tế thị truờng định huớng xã hội chủ nghĩa…..các bác giúp em với
Pháp luật | Xã hội | Gia đình | Thi cử | Internet 25/06/2011 Đăng bởi Vũ Xuân Kiển
Câu trả lời
1 trong số 6
- Giải quyết nền kinh tế bao cấp tập trung đã lỗi thời.
- Và vì một cái mục tiêu rõ to khi nêu ra quan điểm xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Dân giàu, Nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
25/06/2011 Đăng bởi Mr. X
2 trong số 6
phải xây dựng nền kttt để phát triển kinh tế đất nước, đưa đất nước tiến lên, nâng cao đời sống cho nhân dân, hội nhập cùng kinh tế thế giới.
Nhưng xây dựng và phát triển phải theo định hướng xã hội CN chứ không thể chệch hướng sang tư bản được.
25/06/2011 Đăng bởi tongdai1080
3 trong số 6
đã thị trường mà còn định hướng XHCN, hài quá
25/06/2011 Đăng bởi nhuygialai
4 trong số 6
Vì càng ngày Xã hội chủ nghĩa càng yếu kém so với chủ nghĩa tư bản. "Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" chỉ là đánh tráo khái niệm. không khác gì chúng ta quay lại CN Tư Bản cả. Mà chẳng phải nền kinh tế của chúng ta vẫn đang phát triển theo công thức TB hay sao! chỉ có chính trị là theo tư tưởng CNXH thui!...
27/06/2011 Đăng bởi Nguyễn Quốc Triệu
5 trong số 6
có Vinashin , Huỳnh Ngọc Sỹ , đại lội Đông Tây là ví dụ cho đặc trưng cũa nền kính tế Xhcn !
27/06/2011 Đăng bởi Vila
6 trong số 6
Vì sao quan điểm của đảng ta phải xây dựng nền kinh tế thị truờng định huớng xã hội chủ nghĩa
13/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Làm thế nào để xây dựng nền dân chủ xhcn?
Vì sao quan điểm của đảng ta phải xây dựng nền kinh tế thị truờng định huớng xã hội chủ nghĩa…..các bác giúp em với
Vì sao xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang tính tất yếu?
anh chi giúp em với phân tích nội dung đường lối xây dựng nền kinh tế XHCH do đại hội đảng lần 4 đề ra
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp