Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cho so lieu GDP danh nghia va chi so dieu chinh GDP lam the nao tinh GDP thuc te
Thi cử 22/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Chỉ số điều chỉnh GDP = 100% x (GDP danh nghĩa/GDP thực tế)
b cứ tính theo cthức đó nhé, đc chưa?
22/06/2011 Đăng bởi tentoilarg
Bạn cũng có thể quan tâm
Gdp co phai la thuoc do hieu qua phuc loi kinh te khong
tai sao GDP khong phai la thuoc do tot nhat danh gia phuc loi kinh te
đại lý 7 bài 33
nam 2020 nuoc ta se co thu nhap GDP la 3000 USD/ng/Nam. Cao khong?
tại sao nói GDP là một chỉ số không hoàn hảo
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp