Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm thế nào để phân biệt được Tranzito PNP và NPN?
Ngôn ngữ lập trình | Trung học | Phần mềm | Phần cứng 09/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
cách đơn giản là xem tên của nó, bắt đầu bằng A,B là thuận PNP, bắt đầu bằng C,D là ngược NPN
09/12/2010 Đăng bởi dinhnghiaenter
2 trong số 2
ví dụ không có kí hiệu thì làm thế nào? a nói đúng 1 phần thôi!
Nếu không có kí hiệu ta phải tiến hành 6 lần đo!
09/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Phân biệt
Phân biệt giữa tính hữu hiệu và hiệu quả?
phân biệt 6dd NaNO3, NaCl, Na2SO4, Na2CO3, NaHCO3, Na2S
James Thomas Davis - cái tên này có gì đặc biệt?
Phân biệt cơ và thịt?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp