Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bài tập nhận biết khác bài tập phân biệt như thế nào?
Nhận biết các chất khí sau bằng phương pháp hoá học:CH4,C2H2,SO2 có khác với bài phân biệt các bình đựng riêng biệt các chất khí đựng riêng biệt:CH4,C2H2,SO2  giải hộ em vói
Thi cử 22/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
một bên dùng pp hóa học
còn một bên không giới hạn phương pháp, có thể dùng các pp vật lý, sinh học,...
quan sát, ngửi, nếm, thử tan trong nước, thử tính bay hơi, ngưng tự...
22/06/2011 Đăng bởi amateur2008
2 trong số 3
cái đầu tiên phải dùng pp hoá hcọ để nhận biết
cái sau thì tyù ý
nhận biết nè
dùng Ca(OH)2 nhận ra SO2
dungf nước Br2 nhận ra C2H2
22/06/2011 Đăng bởi muangau
3 trong số 3
Nhan biet tuc la ban phai tim dung dich mau thu de de cac chat
Phan biet la ban chi diem giong hoac khac
23/06/2011 Đăng bởi Thuy nga
Bạn cũng có thể quan tâm
Bài tập giúp lên cơ bụng "dưới" hiệu quả
Hóa 9 bài tập về kim loại
Giúp bài tập hóa lớp 10 ?
Làm thế nào để phân biệt Goodbye và Guốc bay ?
Phân biệt các chất sau mà không dùng thêm thuốc thử: FeCl3, KHSO4, K2CO3, K2S
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp