Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao nhân dân ta không bị đồng hòa trong thời bắc thuộc?
Pháp luật | Văn hóa 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
- Mục tiêu của chính quyền đô hộ phương Bắc trong suốt hơn 1000 năm là đồng hóa, xóa tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Mục tiêu này không thực hiện được.
- Chính quyền thực dân mới chỉ thành công trong việc áp dụng các chính sách cai trị, đưa sang Việt Nam các hệ tư tưởng, các yếu tố văn hóa nhưng không thực hiện được việc đồng hóa.
- Nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng tiêp nhận các thành tố văn hóa, các yếu tố tiến bộ của văn minh Trung Hoa để làm phong phú thêm nền văn hóa của mình, giao lưu và tiếp nhận các yếu tố văn hóa ấy trên cơ sở nền văn hóa bản địa, giữ vững các phong tục tập quán, văn hóa truyền thống vì thể chúng ta không bị mất văn hóa. Không mất văn hóa vì thế mà không mất nước.
- Sở dĩ chính quyền đô hộ thực dân không thực hiện được âm mưu đồng hóa với nhân dân ta trong suốt hơn 1000 năm Bắc thuộc vì chúng ta cơ bản giữ được làng, tinh thần cố kết cộng đồng của nhân dân Việt Nam trong các làng khá bền chặt tạo thành một kết cấu khá vững chắc khiến chính sách đô hộ không thể phá vỡ. làng là nơi dung dưỡng văn hóa, giữ gìn văn hóa, hội tụ và kết tinh truyền thống yêu nước và khiến lòng yêu nước, tinh thần quật khởi không hề bị mất đi. Có thời cơ, chúng ta mới có thể đứng lên giành lại độc lập hoàn toàn sau 1000 năm bị đô hộ. Đấy là một minh chứng cho việc chính quyền đô hộ không thực hiện đươc âm mưu đồng hóa Việt Nam.
Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh tích cực, thời Bắc thuộc đã để lại cho nhân dân Việt Nam những nhân tố tiến bộ sau:
+ Tạo điều kiện cho nhân dân Việt Nam tiếp thu các sản phẩm của văn minh Trung Hoa và văn minh thế giới nhất là các yếu tố về tư tưởng, tôn giáo.
+ Bồi đắp thêm nền văn hóa bản địa, làm phong phú thêm nền văn hoá của dân tộc mình.
08/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
2 trong số 2
còn có 1 yếu tố rất quan trọng nữa là: Người Việt Nam đã dùng nền văn minh Ấn Độ để dung hóa nền văn minh Trung Hoa. Còn bằng cách nào thì t đang nghiên cứu!
15/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao phía bắc và phía tây của bắc phi cư dân lại thưa thớt?
Cách thức để dân tộc Việt tồn tại suốt 10 thế kỉ Bắc thuộc?
tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ ?
Việt Nam bị trung quốc xâm lược khi nào?
Bắc Triều tiên có phải là nhà nước Phong kiến không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp