Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Một số câu thơ, câu ca dao hoặc tục ngữ, danh ngôn nói về tính tự trọng?
Xã hội | Thi cử 16/09/2011 Đăng bởi Taylor Swift
Câu trả lời
1 trong số 2
Ngay cả khi trong túi hết tiền, cái mũ trên đầu anh cũng phải đội cho ngay ngắn.
Ngạn ngữ Tây Ban Nha

~*~
Ai cũng có lòng tự trọng. Tôi sẵn sàng quên đi nó, nhưng do mình tự quyết chứ không phải vì ai đó bảo mình.

Denis Diderot
Ai cũng có lòng tự trọng, tự tin. Không có lòng tự trọng, tự tin là người vô dụng
Hồ Chí Minh
http://khotangdanhngon.com/tac-gia/h%E1%BB%93-chi-minh
16/09/2011 Đăng bởi huynhdai
2 trong số 2
*Những câu ca dao về lòng tự trọng :
- Cây ngay không sợ chết đứng

- Chết trong còn hơn sống đục.

- Áo rách cốt cách người thương.

- Ăn có mời, làm có khiến.

- Giấy rách phải giữ lấy lề.

- Đói cho sạch, rách cho thơm.

- Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười.

- Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

- Nói chín thì phải làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê

- Người đừng khinh rẻ người.

- Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy

- Vô công bất hưởng lợi.

- Thuyền dời bến nào bến có dời
Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn.

- Bụt không thèm ăn mày ma.

- Rượu ngon bất luận be sành
Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may.

- Biết thì thưa thớt
Không biết thì dựa cột mà nghe.

-Nhân vô tín bất lập

-Ngôn tất tiên tín

-Nhân vô tín như xa vô luân

*Những câu ca dao về trung thực :
- Khôn ngoan chẳng đọ thật thà,
Lường thưng, tráo đấu chẳng qua đong đầy.

- Của phi nghĩa có giàu đâu
Ở cho ngay thật, giàu sang mới bền

- Ai thương ai ghét mặc tình
Phận mình cứ giữ tâm mình thật ngay

- Người đời tánh nết thật thà
Đi đâu cũng được người ta nể vì.

- Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành

- Thật thà là cha quỷ quái

- Nói gần nói xa chẳng qua nói thật

- Người gian thì sợ người ngay
Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo.

- Nói thật trời vật không chết- Nói phải củ cải cũng nghe.
- Phải chẳng qua lẽ, khoẻ chẳng qua phép.
- Khôn chẳng qua lẽ, khoẻ chẳng qua lời.
- Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.
- Sự thật che sự bóng.
- Vén mây mù mới thấy trời xanh.
- Khó mà biết lẽ biết trời
Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang.
- Làm người suy chín xét xa
Cho từng gốc nhọc, cho ra vắn dài.
- Khôn ngoan ba chốn bốn bề
Đừng cho ai lấn chớ bề lấn ai.
- Làm người phải đắn phải đo
Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.
- Làm người mà chẳng biết suy
Đến khi nghĩ lại còn gì là thân.
16/09/2011 Đăng bởi huynhdai
Bạn cũng có thể quan tâm
Ngôn ngữ nào hàm xúc nhất thế giới ?
Ngôn ngữ mạng
visual c++ 2010
Loài người giao lưu ngôn ngữ bằng cách nào?
Những câu danh ngôn bạn thích nhất ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp