Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
lợi nhuận ròng là gì ?
Kinh doanh & Tài chính | Ngân hàng | Kế toán 04/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
là tiền lời còn lại sau khi trừ vốn đầu tư và thuế
04/10/2012 Đăng bởi tuan sầu riêng
2 trong số 5
Là lợi-nhuận sau cùng còn lạị, sau nghĩa-vụ thuế và các khoản trích nộp các quỹ tích-lũy đầu-tư dự-phòng của doanh-nghiệp.
04/10/2012 Đăng bởi KYNGVI
3 trong số 5
Doanh thu - giá vốn hàng bán = lợi nhuận gộp
Lợi nhuận gộp - tất cả chi phí = lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận trước thuế - thuế TNDN = lợi nhuận ròng chính là lợi nhuận sau thuế
06/10/2012 Đăng bởi mr. noob
4 trong số 5
thu nhập ròng có bao gồm khấu hao ko các bạn , ? xin cảm ơn
08/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
lãi ròng là gì?
05/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Chơi chứng khoán thế nào?
Vì sao lợi nhuận ngân hàng bằng lợi nhuận bình quân
Mức chia cổ tức tính thế nào??
Các công ty kinh doanh bang mạng đã thu lợi nhuận thế nào? vd: Facebook hoặc Google... thi thu lợi nhuận kiễu gì?
Khi nào lợi nhuận bằng doanh thu?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp