Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khẩu hiệu của đội TNTP Hồ Chí Minh là gì?
Xã hội 06/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
"Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!"
14/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Sau ngày thống nhất đất nước đội TNTP có khẩu hiệu hành động gí?
đội viên TNTP Hồ Chí Minh có nhiệp vụ gì ?
Em hãy hiến kế những ý tưởng về xây dựng đội TNTP Hồ Chí Minh
Bộ đội Cụ Hồ .!?
tôi không có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí minh, tôi có thể đứng tên đất ở đó không
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp