Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào là dịch vụ hành chính công ?
Dịch vụ | Quản lý 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Dịch vụ hành chính công là các bộ phận thực hiện dịch vụ có thu tiền ở lĩnh vực công như : cấp phép xây dựng; chuyển mục đích sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, tra cứu nguồn gốc đất đai, quy hoạch; hỗ trợ lập dự án đầu tư; công chứng, thị thực lấy nhanh...
25/03/2010 Đăng bởi QA.congchua
Bạn cũng có thể quan tâm
Những công ty hay dịch vụ gì mà thường dùng dịch vụ chuyển phát nhanh ?
Dịch vụ thành lập công ty nào nhanh chóng, tuy tín?
Tại sao "dịch vụ bảo vệ" phải luôn gắn với từ "chuyên nghiệp"???
Tại sao google không đưa dịch vụ này vào hoạt động sớm hơn?
Dịch
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp