Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hãy phân tích yếu tố môi trường marketing vĩ mô ảnh hưởng thế nào đến thị trường xe máy?
Thị trường | Môi trường 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược marketing thì chỉ có 2 yếu tố đó là môi trường vi mô và môi trường vĩ mô :
+ môi trường vi mô bao gôm: các yếu tố bên trong và bên ngioài công ty
-yếu tố bên trong công ty như:tài chính của côg ty,bộ phân quản trị nhân lục,ban giám đóc
-yếu tố bên ngoài thì có nhà cung ứng nguyên vật liệu, nhà phân phối, đối thủ cạnh trah, khách hàng, sản phẩm thay thế
+môi trươg vĩ mô :
-yếu tố văn há tại nơi bạn định kinh doanh
kinh tế( thu nhập của đối tượng bạn muốn kinh doanh )
- chính trị
17/04/2010 Đăng bởi GA.minhphuong
Bạn cũng có thể quan tâm
Môi trường vì mô và vĩ mô cái nào quan trọng hơn đối với đoành nghịep?
Môi trường vi mô và môi trường vĩ mô cái nào quan trọng hơn đối với doanh nghiệp, tại sao?
Thuyết samulson áp dụng như thế nào trong cơ chế thị trường việt nam hiện nay
Câu hỏi vi mô mang tầm vĩ mô!
Em muốn hỏi về trường raffles international college ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp