Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
BÀI TẬP VẬT LÍ 9 ( Bài 1 và 2 trong sách BT Vật Lí 9 từ trang 4 đến trang 8 )
1/ Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?

2/ Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 12V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?

3/ Dòng điện đi qua một dây dẫn có cường độ I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 12V. Để dòng điện này có cường độ I2 nhỏ hơn I1 một lượng là 0,6I1 thì phải đặt giữa hai đầu dây này một hiệu điện thế là bao nhiêu?

4/ Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1=7,2V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8V?

5/ Khi đặt một hiệu điện thế 10V giữa hai đầu dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ là 1,25A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng là bao nhiêu dể dòng điện đi qua dây chỉ còn là 0,75A?

6/ Cho điện trở R=15Ω
a) Khi mắc điện trở này vào hiệu điện thế 6V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là bao nhiêu?
b) Muốn cường độ dòng diên chạy qua điện trở tăng thêm 0,3A so với trường hợp trên thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở khi đó là bao nhiêu?

7/ Cho mạch điện có điện trở R1=10Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là UMN=12V.
a) Tính cường độ dòng điện I1 chạy qua R1?
b) Giữ nguyên UMN=12V, thay điện trở R1 bằng điện trở R2, khi đó ampe kế chỉ giá trị I2=I1/2. Tính điện trở R2

8/ Đặt hiệu điện thế 6V vào hai đầu một điện trở thì dòng điện đi qua điện trở có cường độ 0,15A
a) Tính trị số của điện trở này?
b) Nếu tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở này lên thành 8V thì trị số của điện trở này có thay đổi không? Trị số của nó khi đó là bao nhiêu? Dòng điện đi qua nó khi đó có cường độ là bao nhiêu?
Khoa học & Toán học | Thi cử | Trung học 19/06/2011 Đăng bởi peway123
Câu trả lời
1 trong số 4
A thay btap khong kho. Em nen tim btap tuong tu ma co dap an rieng nhe.
19/06/2011 Đăng bởi Tho yeu ngoc
2 trong số 4
lời khuyên cho bạn là tự tìm hiểu sau đó hãy post câu hỏi

đáp án ở cuối sách đó
29/06/2011 Đăng bởi tieutucvinh
3 trong số 4
cau 1) U1=12V, I1=0.5A,U2=36V,I2  DAP AN:I2=0.5*36/12=1.5A
cau 2)I1=1.5A,U1=12V
I2=I1+0.5,U2=?
HĐT: U2=12*2/1.5=16
3)

cau 2)I1=1.5A,U1=12V
I2=I1+0.5,U2=?
HĐT: U2=12*2/1.5=16V
06/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
de ma tu lam di ngu qua
29/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
điện lưới bên ngoài có dòng điện hay ko? hay chỉ là Áp
Xác định điện trở các dây nối (coi điện trở bàn là ko thay đổi theo nhiệt độ).
Lượng điện tích chạy qua một đơn vị diện tích trong 1s là cường độ dòng điện hay công suất điện ?
Tìm pin dung lượng cao cho điện thoại để bàn không dây và đồ chơi điện tử..
Các bạn cho mình hỏi một tý về pin điện:
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp