Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Nếu mức lương cơ bản đóng BHXH là 1500000đ thì về hưu được hưởng bao nhiêu
Xã hội | Bảo hiểm 30/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
đóng BHXH đủ 20năm lương hưu 60% LCB.Mỗi năm kế tiếp thêm +1%(30 năm thì thêm +10%=70%LCB)
30/11/2010 Đăng bởi NguyenHieu
2 trong số 5
Mức lương hưu được lính (theo chế độ bây giờ )
= 75% x ( mức đóng bảo hiểm bình quân của 60 tháng cuối cùng trước khi nghỉ hưu  )
=> Tức là chỉ căn cứ vào mức lương 5 năm cuối cùng thôi.
30/11/2010 Đăng bởi TDPN
3 trong số 5
Trung bình 75% số mình đóng
11/04/2011 Đăng bởi CÔNG TY LUẬT ĐÔNG ĐÔ
4 trong số 5
nếu làm ngoài quốc doanh tính bình quân gia quyền các năm đóng BHXH. Lương hưu bằng tổng số tiền lương tiền công đóng BHXH 30 năm / 360 tháng x 75%.
18/07/2012 Đăng bởi lê quốc hán
5 trong số 5
Do cách tính lương hưu . người lao động trong doanh nghiệp nhà nước thường hưởng lợi gấp 2 lần người làm ngoài doanh nghiệp nhà nước nếu cùng đóng số tiền vào quỹ bảo hiểm như nhau và cùng môi trường làm việc như nhau. vì vậy người ngoài quốc doanh lương rất thấp, không được hưởng phúc lợi xã hội như người lao động trong doanh nghiệp nhà nước
08/05/2013 Đăng bởi lê quốc hán
Bạn cũng có thể quan tâm
Mức đóng bhxh mới áp dụng khi nào?
lương hưu
mình 42 tuổi (nam) ,đã đóng BHXH 20 năm ,nếu nghỉ hưu ,được hưởng bao nhiêu % lương nhỉ?
Làm thế nào để được hưởng lương hưu?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp