Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
doanh nghiệp mới thành lập thì được miễn Thuế TNDN 3 năm đầu tiên ... ?
Kế toán 31/10/2011 Đăng bởi mYtA_hAkUtE
Câu trả lời
1 trong số 2
Đối với cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập:
- Mức và thời hạn được hưởng ưu đãi :
Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư .
-Thủ tục thực hiện ưu đãi :
+ Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện được ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn tại Mục IV, Phần D và kê khai theo phụ lục 3 (chi tiết) Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài Chính.
+Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với cơ sở kinh doanh phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế cơ sở kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ cơ sở kinh doanh được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà cơ sở kinh doanh đáp ứng được.
31/10/2011 Đăng bởi Độc Cô Hải
2 trong số 2
http://www.webketoan.vn/forum/f51/cong-ty-moi-thanh-lap-duoc-mien-thue-tndn-2-nam-dau-dung-khong-24941.html
31/10/2011 Đăng bởi ThưLove
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào nộp thuế tndn cả năm?
Số tiền thuế tndn khi quyết toán thừa Tại sao?
Luật thuế TNDN mới nhất ban hành năm nào?
Làm thuế TNDN tạm tính như thế nào?
công ty em ở quận hoàn kiếm, nếu muốn nộp thuế TNDN thì phải nộp ở đâu ạ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp