Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh như thế nào??
Văn hóa | Luận văn 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Hiện nay trên thế giới sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ tri thức đồng diễn ra với tốc độ chóng mặt, cuộc cách mạng đó đã đem đến thành tựu to lớn cho nhiều nước biết vận dụng vào hàng sản xuất, đưa họ trở thành nhiều cường quốc phát triển trên thế giới hiện nay. Việt Nam đang ở trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế vẫn ở trong trình độ thấp, chịu ảnh hưởng của nền kinh tế phong kiến kéo dài, nông nghiệp vẫn chủ yếu là trồng lúa. Nền công nghiệp lạc hậu chưa có thành tựu nào quan trọng đóng góp cho nền kinh tế quốc dân. Muốn đưa nền kinh tế đi lên để có thể sánh ngang với các nước trong khu vực Đông NAM Á Thái Bình Dương và để trở thành con Rồng kinh tế thì công nghiệp hóa hiện đại hóa phải được coi trọng, đánh giá đúng mức sự cần thiết của nó trong giai đoạn hiện nay.
Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu lớn: Đã xây dựng được một cơ sở vật chất kỹ thuật nhất định cho xã hội mới, đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ hơn (tăng tỷ trọng của các nghành công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP, phát triển nông nghiệp toàn diện hơn..) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Vậy thế nào là công nghiệp hóa – hiện đại hóa? Và vai trò của công nghiệp hóa – hiện đại hóa? Ở nước ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay như thế nào?
Công nghiệp hóa – hiện đại hóa hiểu theo nghĩa chung và khái quát là chuyển một nước có nền kinh tế lạc hậu thành một nước công nghiệp hiện đại với trình độ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, năng suất lao động cao trong các nghành kinh tế quốc dân.
Trong cuốn sách giáo khoa kinh tế chính trị của Liên Xô (cũ) được dịch sang tiếng Việt Nam năm 1958 đã đưa ra định nghĩa: ” Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là phát triển công nghiệp trước hết là công nghiệp nặng, sự phát triển ấy cần thiết cho sự tạo nên nền kinh tế quốc dân trên cơ sở kỹ thuật tiên tiến”.
Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá VII có đoạn viết: ” Công nghiệp hoá là quá trình biến đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế, xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công la chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, tạo ra năng suất lao động cao”
Như vậy quá trình công nghiệp hóa đất nước nhằm giải quyết hai nội dung cơ bản là: Thay đổi kỹ thuật - công nghệ trong nền kinh tế, làm cho lực lượng sản xuất phát triển và hình thành cơ cấu kinh tế mới, tiến bộ, hợp lí với các ngành nghề, quy mô sản xuất kinh doanh phù hợp.
Đặt CNH - HĐH trong bối cảnh chung của phát triển kinh tế với nội dung cơ bản là phát triển cơ cấu kinh tế trên cơ sở công nghiệp hiện đại nhằm đẩy mạnh nhịp độ phát triển đồng thời hướng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội. Tổ chức phát triển tốt CNH - HĐH mới có khả năng thực tế để quan tâm đầy đủ đến sự phát triển tự do và toàn diện của nhân tố con người.
CNH - HĐH còn tạo vật chất kỹ thuật cho việc củng cố tăng cường tiềm lực phát triển quốc phòng vững mạnh,có thể chúng ta mới có thể yên tâm phát triển kinh tế và phát triển kinh tế mạnh thì mới có thể tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền an ninh quốc phòng phát triển. Mặt khác CNH - HĐH còn tạo ra nhiều khả năng cho việc thực hiện tốt phân công và hợp tác quốc tế khoa học công nghệ tăng cường trọng lượng tiếng nói của ta trên diễn đàn quốc tế. Trong giai đoạn hiện nay, tính quy luật của giá thành công nghiệp hoá càng đòi hỏi bức thiết đối với nước ta vì nguy cơ tụt hậu ngày càng xa với các nước trên thế giới và trong khu vực. Theo số liệu thu nhập năm 1983 thì GNP trên đầu người của Việt Nam là 220USD, trong khi đó Singgapo là 19092USD/đầu người. Đài Loan là 11900 USD/ đầu người. Hàn Quốc là 844 USD/đầu người. Malayxia là 3713 USD/ đầu người. Thái Lan là 2130 USD/đầu người. Philipin là 913USD/đầu người Inđônêsia là 830 USD/đầu người.. Mức sống 220 USD/đầu người, các nước Hàn Quốc, Đài Loan, Philipin, Malayxia..cũng đã đạt được từ mấy chục năm trước đây. Về mặt trình độ công nghiệp hoá của nước ta cũng bị tụt hậu so với họ rất nhiều. Nguyên nhân là do năng suất lao động của ta thấp hơn họ nhiều lần. Nếu tính theo già mua tương đương thì thu nhập bình quân đầu người hàng năm của Việt Nam là 1023 trong khi đó Inđônêsia là 2181 Philipin là 2303, Thái Lan la 3985 Malayxia là 6140. Để tránh khỏi tụt hậu xa hơn nữa, để phát triển xa hơn nữa trên con đường đã chọn chúng ta không còn cách nào khác là đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.
Chính tầm quan trọng to lớn đó của CNH - HĐH là lí do em chọn nội dung “Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay” làm đề tài cho bài tiểu luận của mình. Thông qua bài viết này em hy vọng có thêm hiểu biết kiến thức về CNH - HDH.
22/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
Bạn cũng có thể quan tâm
tại sao cần thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nôn thôn
có ai biết vì sao phải công nghiệp hóa rồi mới hiện đại hóa?giúp tớ với.
mọi người có ai biết game nào có bối cảnh Việt Nam đánh nhau với Trung Quốc không? có thì chỉ cho cái
để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa theo bạn yếu tố nào là quyết định chính
Dân tộc Việt ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa từ khi nào
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp