Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
THUE XUAT NHAP KHAU CO NAM TRONG PHAN CHI PHI DUOC TRU KHI TINH THUE TNDN KHONG
Kế toán 20/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Không được đâu
20/11/2011 Đăng bởi BÙI HOÀI NAM
2 trong số 2
có chứ bạn
đương nhiên phải được trừ rồi, tất cả các loại thuế phí và lệ phí đều đc trừ nếu chúng có chứng từ hóa đơn hợp lệ
22/11/2011 Đăng bởi tentoilarg
Bạn cũng có thể quan tâm
uu diem, nhuoc diem cua viec hành thu thue xuat nhap khau
thue thu nhap dn phai nop bao nhieu %
chinh sach thue nhap khau duoc dieu chinh khi tham gia wto o viet nam da phu hop chua?vi sao?
moi nguoi oi cho minh hoi cau nay voi : thue nhap khau co duoc hach toan vao gia goc cua tai san hay khong?
doi voi hang hoa chiu thue teu thu dac biet,thue nhap khau duoc tinh tren gia da co thue tieu thu dat biet hay chua?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp