Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Lấy ví dụ cho mình những mục này nhé... (Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển)
A. Cơ hội
- Tự do hóa thương mại mở rộng, hàng rào thuế quan giữa các nước bị bãi bỏ hoặc giảm xuống, hàng hóa có điều kiện lưu thông rộng rãi.
- Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia trên thế giới có thể nhanh chóng đón đầu được công nghệ hiện đại, áp dụng ngay vào quá trình phát triển kinh tế xã hội.
- Toàn cầu hóa tạo điều kiện chuyển giao những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, về tổ chức và quản lí, về sản xuất và kinh doanh tới tất cả các nước.
- Toàn cầu hóa tạo cơ hội để các nước thực hiện chủ trương đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động khai thác các thành tựu khoa học và công nghê tiên tiến của các nước khác.

B. Thách thức
- Khoa học và công nghệ đã có tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế thế giới. Muốn có sức cạnh tranh kinh tế mạnh, phải làm chủ được các ngành kinh tế mũi nhọn như điện tử - tin học, năng lượng nguyên tử, hóa dầu, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học...
- Các siêu cường kinh tế tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của mình đối với các nước khác. Các giá trị đạo đức của nhân loại được xây dựng hàng chục thế kỉ nay đang có nguy cơ bị xói mòn.
- Toàn cầu hóa gây áp lực nặng nề đối với tự nhiên, làm cho môi trường suy thoái trên phạm vi toàn cầu và trong mỗi quốc gia. Trong quá trình đổi mới công nghệ, các nước phát triển đã chuyển các công nghệ lỗi thời, gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển.
Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Thi cử 21/09/2011 Đăng bởi Bi Bé Bỏng
Bạn cũng có thể quan tâm
Toàn cầu hoá về kinh tế có dẫn đến toàn cầu hoá về văn hoá hay không?
vật liệu cơ khí có 4 tính chất cơ bản:cơ tính,lí tính,hóa tính,tính công nghệ
Cầu nào dài nhất nước ta ?
hóa 8
cách giải thích thế nào là giữ gìn truyền thống văn hóa dân tôc cho học sinh tiểu học
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp