Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tư bản là gì, khi nào tiền biến thành tư bản, vì sao?
Tài chính | Cố phiếu 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
-  Tư bản là phần giá trị mang lại giá trị thặng dư cho nhà tư bản bằng cách bóc lột sức lao động của công nhân làm thuê. Tư bản là một quan hệ sản xuất phản ánh mối quan hệ giữa tư sản và vô sản.
- Tiền bản chất chỉ là vật ngang giá chung được sử dụng trong quá trình trao đổi hàng hoá, dịch vụ trong quá trình sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng. Nó vận động theo công thức T-H-T.
Tiền lúc này chỉ là tiền.
- Tiền trở thành tư bản nếu nó vật động theo công thức T-H-T'
Tức là dùng tiền để mua hàng hoá, hàng hóa. Hàng hóa mang vào sản xuất,... Sau khi sản xuất, gia công, chế biến,... tạo ra hàng hóa khác có kết tinh thêm sức lao động. Bán hàng hóa đó đi thu được một lượng tiền lớn hơn (T'=T+m). m chính là giá trị thặng dư thu được từ sức lao động của con người bỏ thêm vào.
Vận động theo hình thức này, tiền trở thành tư bản.
15/04/2010 Đăng bởi QA.tien
2 trong số 3
Tư bản tiền tệ là gì? Bản chất của tư bản tiền tệ?
08/10/2013 Đăng bởi nazy canh
3 trong số 3
tư bản kinh doanh tiền tệ là gì? Giữa tư bản tiền tệ và kinh doanh tiền tệ khác nhau ở điểm nào?
08/10/2013 Đăng bởi nazy canh
Bạn cũng có thể quan tâm
Vì sao tư bản có tính chất tuần hoàn?
Nhật bản đầu tư fdi vào việt nam từ khi nào?
Vì sao tư bản không tồn tại vĩnh viễn?
Tại sao sân suất tư bản chủ nghĩa lại bắt đầu từ hàng hóa?
Vì sao thể lực người nhật bản lại tăng nhanh?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp