Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao lại dùng void main trong C ? dùng khi nào?
Bảo mật | Ngôn ngữ lập trình 09/12/2010 Đăng bởi không thở dc
Câu trả lời
1 trong số 4
không phải là void main() mà là tất cả các hàm có main() như int main() chẳng hạn .
main() là hàm được tạo ra để làm nơi các hàm khác thi hành và được dùng trong ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc hay ngôn ngữ hướng đối tượng cấp trung như c++
dúng main() lhi lập trình một dạng chương trình có tính thi hành ở những chương trình dạng library thì không cần lắm
09/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 4
C là ngôn ngữ lập trình theo hướng chức năng, do vậy mỗi chức năng của nó được viết dưới dạng 1 function. do vậy trong 1 chương trình có rất nhiều function, chương trình dịch sẽ không biết function nào sẽ được khởi tạo đầu tiên khi chạy, khi đó mới sinh ra hàm main(). hàm này là hàm mặc định sẽ được gọi khi chương trình được thực thi.
12/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 4
hàm Main() là hàm sẽ được gọi đầu tiên trong 1 chương trình C. Đối với các ngôn ngữ hướng đối tượng thì hàm Contructor sẽ gọi đầu tiên.
11/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
Bạn dùng void main khi chương trình chính của bạn được gọi và hàm main này không có giá trị trả về. Mọi thứ đều có sự khởi đầu, và trong C/C++, hàm main là hàm được chương trình thực thi đầu tiên.

* Mình thường dùng int main có hoặc không có tham số, bởi vì một chương trình cần phải có giá trị kết quả trả về và có thể xảy ra lỗi, nhất là hàm main.

* Một số prototype của hàm main trong C/C++:

int main(void);
int main();

int main(int argc, char **argv);
int main(int argc, char *argv[]);
22/07/2012 Đăng bởi xvn166
Bạn cũng có thể quan tâm
Lập trình C++, ngay như #include... ko hiểu lắm, rồi void j j cg ko hiểu nốt. các bảo giúp mình với. thankssss!
Card sound ở chỗ nào trong main chíp?
Pascal Giup t voi
Có phải thay main là thay cả mảng to bự đó không vậy các bạn ?
Nếu dùng myzone, mình ở trong zone, gọi cho người ngoài zone thi có được tính cức ưu đãi ko.c
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp