Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao nói có sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng?
Kiến trúc | Xây dựng 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 4
Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng cộng sản chủ nghĩa không hình thành tự phát trong xã hội cũ, mà hình thành tự giác sau khi giai cấp vô sản giành chính quyền và phát triển hoàn thiện “Suốt thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản”.
Muốn có cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng cộng sản chủ nghĩa. Trước hết giai cấp vô sản phải dùng bạo lực cách mạng đập tan nhà nước cũ, lập nên nhà nước vô sản. Sau khi giành được chính quyền, giai cấp vô sản tiến hành quốc hữu hoá, tịch thu, trưng thu nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản nhằm tạo ra cơ sở kinh tế ban đầu của chủ nghĩa xã hội.
Việc nhà nước chuyên chính vô sản phải ra đời trước để tạo điều kiện và làm công cụ, phương tiện cho quần chúng nhân dân, tiến hành triệt để quá trình ấy hoàn toàn phù hợp với quy luật khách quan của xã hội. Đó là sự phát triển khách quan trong quá trình sản xuất vật chất của xã hội, đòi hỏi phải có một cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng tiến bộ hơn thay thế cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa lỗi thời phản động. Tuy nhiên, nhà nước chuyên chính vô sản có thật sự vững mạnh hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào sự phát triển của cơ sở hạ tầng cộng sản chủ nghĩa
18/04/2010 Đăng bởi QA.thuthao
2 trong số 4
nghe mấy cái này nhớ triết quá đi
28/11/2010 Đăng bởi Mr.Hiếu
3 trong số 4
hạ là ở dưới tức là móng.thuợng là trên tức là nền nhà.tường,dầm,mái...nếu trắc móng thì xây bao nhiêu tầng cũng đc.hihihi.theo ngành kt thì đại loại nó là như rứa.hii
26/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
bạn có nhớ câu " trên bảo dưới không nghe " thì bạn sẽ hiểu ra ngay là ai đã quyết định ai ...
06/03/2011 Đăng bởi tragiang
Bạn cũng có thể quan tâm
Mối quan hệ biện chứng gữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng;Đường lối của Đảng về đổi mới đất nước như thế nào
Cơ sở hạ tầng về kinh tế ở nước ta như thế nào?
vì sao nhà nước là thiết chế giữ vai trò quan trọng trong kiến trúc thượng tầng?
đảng vận dụng quy luạt cơ sở hạ tầng và kiến trúc vào xây dưng đất nước từ năm 1986 như thế nào
Có Ai dám bỏ tiền ra để làm đẹp các cơ sở hạ tầng cho đất nước?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp