Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Muốn thêm hàng ở trong bảng excel làm thế nào??
Lập trình | Cơ sở dữ liệu 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Để chèn thêm hàng vào một ô bạn ấn tổ hợp phím Alt + Enter và gõ tiếp ở hàng tiếp theo hàng đó vẫn ở trong ô bạn đang thao tác.
Ngoài ra bạn có thể enter
để xuống dòng mới
14/04/2010 Đăng bởi QA.quangvinh
2 trong số 2
ban muon them hang thi chon cho can them sau do clich vao insert>rows
07/05/2011 Đăng bởi người già
Bạn cũng có thể quan tâm
Copy thêm 1 bảng excel làm thế nào?
muốn đặt tên bảng trong excel thì làm ntn ?
trong bảng excel có cột ngày 2 kí tự, làm sao mình có thể thêm đồng nhất tháng và năm vào trong cột?
Hỏi về cách tạo bảng tính có điều kiện của EXCEL 2007 ?
"trong bảng tính excel 2003, hộp thoại chart wizard cho phép xác định các thông tin nào của biểu đồ"
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp