Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tìm dùm mình những bài thơ có sử dụng biện pháp nói quá?
Khoa học và Giáo dục 30/10/2011 Đăng bởi sOcK_NgOcK
Câu trả lời
1 trong số 1
- Đời người bằng một gang tay
Ai hay ngủ ngày, còn có nửa gang.

Đi ra đường soi gương đánh sáp
Về đến nhà liếm láp nồi niêu.

Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu
Đến khi hùm dậy, đầu lâu chẳng còn.

Đắc thời đắc thế thì khôn
Sa cơ rồng cũng như giun khác gì.

Sống thì cơm chẳng cho ăn
Chết thì xôi thịt, làm văn tế ruồi.

Thế gian chuộng của, chuộng công
Nào ai có chuộng người không bao giờ.

Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm
Trời còn luân chuyển, huống mồm thế gian.

"Chồng người đi ngược về xuôi
Chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo"

Làm trai cho đáng sức trai
Khom lưng chống gối, gánh hai hạt vừng


Lỗ mũi em mười tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho
Đêm nằm thì ngáy o o…
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm
Trên đầu những rác cùng rơm
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu!
.............
30/10/2011 Đăng bởi be meo hoang
Bạn cũng có thể quan tâm
5 biện pháp tổ chức, phối hợp phòng chống tội phạm trong học sinh, sinh vien là gì?
Biện Pháp Chống TQ
nhung biện pháp để khống chế sự cám dổ
Các biện pháp chống buồn,chống cô đơn,chống hề
Xin các biện pháp quan hệ được lâu .
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp