Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cho mình hỏi giờ tí là mấy giờ
Đời sống | Xã hội 19/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
1h
19/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 2
Tý: 23 - 1 giờ

Sửu: 1 - 3 giờ

Dần: 3 - 5 giờ

Mão (Mẹo): 5 - 7 giờ

Thìn: 7 - 9 giờ

Tỵ: 9 - 11 giờ

Ngọ: 11 - 13 giờ

Mùi: 13 - 15 giờ

Thân: 15 - 17 giờ

Dậu: 17 - 19 giờ

Tuất: 19 - 21 giờ

Hợi: 21 - 23 giờ
19/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Mấy bạn cho mình hỏi cái này tí nha,tức nó quá à...
Cho hỏi tí nha mấy bạn...!
Tất cả các bạn sẽ đi ngủ lúc mấy giờ để em thức đặng hỏi nữa,
Các bạn ơi cho mình hỏi tí nhé...!
cho tớ hỏi cái này tí .....
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp