Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm thế nào để điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong văn bản ?
Lập trình | Cơ sở dữ liệu 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Việc đầu tiên phải làm khi bạn muốn thay đổi khoảng cách giữa dòng trên và dòng dưới là bạn để con trỏ ngay đoạn Paragraph cần thay đổi
Tiếp theo, bạn bấm chuột vào nút Line Spacing rồi chọn kích thước thích hợp, nếu bạn muốn chỉnh một kích thước khác không có trong menu thì bạn chọn mục More để nhập vào hộp thoại và nhấn OK.
21/03/2010 Đăng bởi QA.tradao
Bạn cũng có thể quan tâm
Chỉnh sửa văn bản của 2 cột trong file word 2003
Tại sao đánh văn bản trong word lại có khoảng cách ?
Văn bản
Viết hóa đơn điều chỉnh như thế nào?
Giữa toshiba và lenovo nên chọn cái nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp