Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào một số chia hết cho 4?
Toán học | Bài tập về nhà 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 16
Dấu hiệu chia hết cho 4: Một số chia hết cho 4 khi và chỉ khi 2 chữ số tận cùng của nó lập thành 1 số chia hết cho 4
23/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
2 trong số 16
QA.TVH tra loi dung day
14/01/2011 Đăng bởi Trương Vô Kị
3 trong số 16
Dấu hiệu chia hết cho 4: Một số chia hết cho 4 khi và chỉ khi 2 chữ số tận cùng của nó lập thành 1 số chia hết cho 4
24/02/2011 Đăng bởi Trịnh Bá Dũng
4 trong số 16
khi số đó là bội của 4 ! đơn giản vì bội của 1 số n là tập hợp các số nguyên x sao cho x chia hết cho n !!!!
ví dụ : 4 , 8 , 12 ,16 , 20 ....... ! do đó : số mà có thể chia hết cho 4 phải có dạng sau : 4n , với n thuộc tập hợp các số nguyên !
28/04/2011 Đăng bởi tham an
5 trong số 16
khj nó là bội của 4 đúng hk???
28/04/2011 Đăng bởi pé heo xjnh
6 trong số 16
khi số đó có tổng 2 chữ số tận cùng chia hết cho 4
27/07/2011 Đăng bởi dmc22199
7 trong số 16
@chính lam trả lời vô duyên, ý bạn ấy hỏi là dấu hiệu nhận biết á, tức là nhìn trực quan (hoặc làm 1 phép tính nhỏ) là có thể biết nó chia hết cho 4 ák, chứ nói như bạn thì khác nào "lấy máy tính ra bấm x:4 nếu kết quả là số nguyên thì chia hết" :| trên kia có mấy bạn trả lời đúng kìa.
Phương pháp nhận biết thế này: vì 100 chia hết cho 4, nên 1 số bất kỳ ta có thể tách thành xx00 +bb (xx00 chia hết cho 100 (tất nhiên), bb là 2 số cuối, vd: 23516= 23500+16), Ta dùng 2 tính chất để chứng minh nó chia hết cho 4:
1/ Nếu 1 tổng có tất cả các số hạng chia hết cho 1 số thì tổng đó cũng chia hết cho số đó. vd: 6 và 8 chia hết cho 2 => 6+8 chia hết cho 2.
2/ Bắc cầu: a::b (a chia hết cho b), b::c => a::c.
Quay lại vd số 23516: 23500::100 mà 100::4 => 23500::4, việc còn lại là xác định 2 số đuôi có chia hết cho 4 không, cái này nhìn là ta có thể thấy ngay, nếu không thấy thì có thể chia nhẩm được
Phương pháp nhận biết nhằm làm giảm khá lớn khối lượng tính toán và thời gian.
Quay trở lại với bạn @chính lam, giả sử hỏi số 1236598745692365896385624 có chia hết cho 4 không, chắc bạn phải lấy máy tính ra và loay hoay 1 hồi lâu mới tìm được cái "số n nguyên dương" kia rồi mới kết luận được trong khi ta chỉ cần thấy 24::4=> có chia hết :D.
Thân ái,
08/12/2011 Đăng bởi Cao Quảng Bình
8 trong số 16
một số chia hết cho 4 khi và chỉ khi 2 cữ số tận cùng tạo thành 1 số chia hết cho 4. nếu muốn biết 2 số tận cùng đó có chia hết cho 4 ko thì ta sử dụng:
........sử dụng .......sử dụng ........... máy tính casio fx 500 ms hoặc 1 số loại máy tính khác tương tự.
Qua đây cho tớ hỏi luôn : bạn học lớp 6 phải hok?nếu lớp 7 thì dốt wá
dmc22199 trả lời sai hoàn toàn : ví dụ 12 chia hết cho 4 , tổng các chữ số của 12 là 3 , 3 không chia hết cho 4 mà là phép chia có dư
05/01/2012 Đăng bởi trạng nguyên 789
9 trong số 16
khi hai số tận cùng của nó lập thành một số chia hết cho 4
07/02/2012 Đăng bởi Phạm Văn Hải
10 trong số 16
x phải chia hết cho 2=> x phải là số chẵn và khác 0
cho x là số chia hết cho 4, để x chia hết cho 4 thì
                                                                    x phải chia hết cho 8(nếu x nhỏ hơn hay bằng 8 thì 8 phải chia hết cho x)    
                                                                              =>x vừa là bội ,vừa là ước của 8
25/05/2012 Đăng bởi LeVanLieu
11 trong số 16
b chỉ cần chứng mình 2 chử số cuối cùng (Của một số) chia hết cho 4 là dc.
24/06/2012 Đăng bởi Students
12 trong số 16
khi số đó có 2 chữ số tận cùng chia hết cho 4,nhưng mình cũng muốn đặt 1 câu hỏi là nếu số đó là số co1 hoặc 2 chữ số thì nhận biết bằng cách nao,các bạn giúp mình với nhé
17/07/2012 Đăng bởi khanh_kute_mimi
13 trong số 16
một số chia hết cho 4 là có 2 chữ số tận cùng ghép lại thành 1 số chia hết cho 4 nhưng không được đảo lộn vị trí của nó .
27/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
14 trong số 16
Nếu số có 2 chữ số trở lên nó chia hết cho 4 khi và chi khi 2 chữ số tận cùng của nó hợp thành một chữ số chia hết cho 4. Còn số có một chữ số chia hết cho 4 thì đơn giản là 4 và 8 là 2 số duy nhất thôi!
18/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
15 trong số 16
tích 4 số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 4 !
12/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
16 trong số 16
Là một số chia hết cho 4 khi và chỉ khi 2 chữ số tận cùng của nó lập thành 1 số chia hết cho 4
11/09/2013 Đăng bởi Megpoid Gumi
Bạn cũng có thể quan tâm
cho các số tư nhiên tư 1-100 hoi có bao nhiêu số chia hết cho 9 va ko chia hết cho 9
bài toán" cho a^2 * x^3+ (3ax)^2 - 6x - 2a " tập các giá trị của a để chia hết cho ( x+1 )
tìm số có 2 chữ số biết rằng số đó chia cho 2,3,4,5 thì lần lượt có số dư là 1,2,3,4
Tìm số nguyên n sao cho 2n^2+5 chia hết cho n+2
tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho chia x cho 5 thì được thương là 234
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp