Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
đàn cầm là đàn gì?
Âm nhạc 25/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Còn gọi là đàn tranh, đàn này có 16 dây nên có thể gọi là đàn thập lục
25/10/2011 Đăng bởi Tạ xuân Hoàn
2 trong số 2
đàn cầm là gì
30/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
ai muốn trả lời câu hỏi hay nhất vô đây
Đàn ông và đàn bà ?
Về vấn đề tính dục: có người nói "đàn ông thích ba đàn bà thích bẩy". Còn bạn, bạn nghĩ thế nào?
tại sao đàn bà nằm 1 chỗ mà lại có tiền?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp