Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào được ký thừa lệnh khi nào ký thừa ủy quyèn?
Pháp luật | Tư cách dự thi 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
1 - Ký thừa uỷ quyền (TUQ): Người dưới thủ trưởng một cấp được thủ trưởng uỷ quyền ký 1 số văn bản nhất định, trong một thời gian nhất định. Việc uỷ quyền phải bằng một văn bản của người uỷ quyền, người được uỷ quyền ký không được uỷ quyền lại cho người khác.
Ví dụ: Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thành viên chính phủ) thay mặt Chính phủ, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo hoặc tờ trình trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về một vấn đề gì đó (như điều chỉnh địa giới hành chính…) mà lẽ ra theo thông lệ Thủ tướng Chính phủ phải báo cáo.
2- Ký thừa lệnh (TL): Thủ tưởng uỷ nhiệm cho người dưới thủ trưởng một cấp ký một số văn bản nhất định mà theo luật định phải do thủ trưởng ký.
07/04/2010 Đăng bởi QA.blessyou
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào thì được uỷ quyền ?
luật thừa kế di sản cho con không cùng hộ khẩu
Khi nào phải đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh?
Khi nào hết hạn đăng kí thông tin?
Quy định của chữ ký?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp