Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
khoi luong (g) cua nguyen tu nito (gom 7 proton,7notron,7electron)
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 08/09/2012 Đăng bởi minhnguyen
Câu trả lời
1 trong số 1
m=7.m e+7.m p+7.m n=7.9,1094.10^-28+7.1,6726.10^-24 +7.1,6748.10^-24=2,34.10^-23 g.
08/09/2012 Đăng bởi Ðúng chưa.
Bạn cũng có thể quan tâm
thi khoi c gom nhung nghanh nao
Khoi V gom nhung mon nao?
khoi B truong dh bach khoa tp hcm gom nhung nganh nao?
cac khoi m k v r gom nhung mon nao
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp