Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
bồi thẩm đoàn là gì?
Pháp luật 15/01/2012 Đăng bởi Luu Linh
Câu trả lời
1 trong số 1
Bồi thẩm đoàn ( hội thẩm nhân dân )
Hội thẩm nhân dân là những người lao động sống và làm việc gần gũi với cuộc sống của nhân dân,thay mặt nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử của tòa án,bảo đảm cho việc xét xử của tòa án đúng đường lối,chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước,phù hợp với nguyện vọng của nhân dân,sát với thực tế cuộc sống.Trong quá trình xét xử,các thành viên trong hội đồng xét xử đều có quyền đưa ra thảo luận tất cả các vấn đề quan trọng cần giải quyết tại phiên tòa,có quyền xét hỏi,nghị án,định tội,lượng hình,quyết định quyền và nghĩa vụ của các bên đương sự.Mọi quyết định của tòa án đều là những ý kiến đã được thảo luận và biểu quyết theo đa số.
-Khi xét xử,hội thẩm nhân dân ngang quyền với thẩm phán là điều kiện để hội thẩm nhân dân phát huy dc vai trò là người đại diên cho nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử của tòa án.
nguồn
Giáo trình Luật Hiến Pháp Việt Nam
16/01/2012 Đăng bởi gió một chiều
Bạn cũng có thể quan tâm
thẩm quyền giải quyết các vụ việc kinh doanh, thương mại và tòa án nhân dân
bản án sơ thẩm của toà án nhân dân có hiệu lực thi hành ngay khi toà tuyên án
Khi nào quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật ?
Thẩm phán khác chánh án ở chỗ nào ?
Như thế nào là thẩm quyền xử phạt vì phạm hành chính?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp