Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
THƯỞNG CUỐI NĂM
Tôi muốn thưởng cho nhân viên vào dịp tết. Theo các bạn nên tính toán như thế nào để lên mức thưởng.
Xã hội | Bảo hiểm | Kế toán 02/01/2011 Đăng bởi Mr. Ngu Lâu
Câu trả lời
1 trong số 3
Tôi xin đề xuất thế này. Thưởng cũng rất cần sự công bằng. Hãy họp Hội đồng quản trị để cùng bàn bạc. Thống nhất ý kiến là tốt nhất.

Ý kiến của tôi cũng chỉ là tham khảo thôi.
Lấy tổng số tiền dự kiến thưởng chia cho tổng số năm (hay tháng) công tác của tất cả mọi thành viên. Ra hệ số tiền thưởng.
Lấy hệ số tiền thưởng nhân với số năm công tác (hoặc số tháng) của mỗi thành viên. Ra số tiền thưởng của mỗi cá nhân.
Ví dụ: Có 5 người trong Công ty X: A công tác 10 năm (120 tháng), B công tác 2,5 năm (30 tháng), C công tác hơn 1 năm (14 tháng), D công tác 8 năm (96 tháng) và E công tác gần 10 năm (115 tháng). Vậy tổng số thời gian công tác của các thành viên là: 375 tháng.
Số tiền giám đốc dự kiến thưởng cuối năm là 1,5 tỉ (mục đích động viên anh em!).
Thì hệ số tiền thưởng là 1.500.000.000 đồng : 375 = 4.000.000 đồng.
Vậy A được thưởng là 120 . 4 triệu = 480 triệu. B là 30 . 4 = 120 triệu. C là 14 . 4 = 56 triệu. D là 96 . 4 = 384 triệu và E là 115 . 4 = 460 triệu.
02/01/2011 Đăng bởi anhquynhtrang
2 trong số 3
bạn nên cho các phòng của Cty họp bình xét phân loại lao động A, B, C
Căn cứ vào doanh số quyết toán cả năm (thu - chi) x phần trăm trích trả lương, để tính ra quỹ tiền lương còn lại cuối năm, hoặc căn cứ vào quỹ khen thưởng (nếu có)
từ đó tính ra số tiền (hoặc số tháng lương của nhân viên )
VD: hàng tháng bạn trả cho nhân viên tổng cộng 50triệu, bây giờ tính ra quỹ khen thưởng có 100triệu, như vậy nhân viên của bạn có thể được hưởng 2 tháng lương.
theo phân loại A, B, C, tỷ lệ  hưởng lần lượt là 1, 2 ;   1 ;   0,8 x tháng lương thực tế x 2
VD lương tôi 4tr/tháng, tôi chỉ được xếp loại C => tôi được: 4 x 0,8 x 2 =  6tr4 tiền thưởng.
02/01/2011 Đăng bởi Eo Chang Hy
3 trong số 3
Thưởng tết cho nhân viên là việc nên làm nó thể hiện sự thành đạt của doanh nghiệp. Công ty nên trích số% là bao nhiêu đó trong phần lãi ròng để làm thành quỹ thưởng cho nhân viên. Lấy quỹ thưởng/quỹ lương cơ bản = hệ số x. Căn cứ theo vị trí, thời gian đóng góp, lương cơ bản, thành tích, kỷ luật để định mức xem mức độ đóng góp mới chia được mức độ % thưởng (hệ số thưởng). Thưởng = hệ số x * lương cơ bản * hệ số thưởng.
Chúc công ty của bạn thành công
02/01/2011 Đăng bởi DoquangTuan
Bạn cũng có thể quan tâm
Tết là gì?
Trường hợp trúng thưởng xe NovoLX trong chương trình...
sinh viên năm cuối nên học thêm hay làm thêm?
2012 có phải là ngày cuối cùng của con người ?
Tại sao trên các thẻ cào trúng thưởng, lại có thêm phần không cào ? Dù nó chẳng cần thiết ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp