Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khoảng cách từ Đà Nẵng đến Đà Lạt là bao nhiêu?
Khách sạn | Du lịch 13/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 8
Theo đường chim sắt bay là: 458 km (tương đương 285 dặm hay 248 hải lý) là khoảng cách từ Da Nang City đến Da Lat
13/02/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2 trong số 8
Khoảng cách từ Đà Nẵng đến những nơi khác là: Hà Nội 764km, Sài Gòn 972km, Hội An 30km, Huế 108km, Lao Bảo 350km, Nha Trang 541km, Quảng Ngãi 130km, Quy Nhơn 303km, Savanakhet - Lào 500km.
ĐN -> ĐL khoảng 600k
13/02/2011 Đăng bởi Nguyễn Song Tùng
3 trong số 8
Chỉ đường lái xe đến Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Tuyến đường được gợi ý
1. 11 giờ 4 phút
1A
696 km
2. 12 giờ 24 phút
14
770 km

Đà Nẵng
Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
1. Đi về hướng Nam lên kiệt 408 Hoàng Diệu về phía Trưng Nữ Vương
100 m
2. Rẽ phải tại Trưng Nữ Vương
900 m
3. Rẽ trái tại Nguyễn Hữu Thọ
2,3 km
4. Rẽ phải tại Lê Đại Hành
750 m
5. Rẽ trái thứ 2 lên Ông Ích Đường
1,4 km
6. Tiếp tục lên Cầu Cẩm Lệ
3,5 km
7. Tiếp tục lên 1
9,0 km
8. Chếch sang bên trái tại 1a mới
8,1 km
9. Rẽ trái tại 1
35,6 km
10. Rẽ phải để vào 1
1,0 km
11. Rẽ trái để vào 1
51,1 km
12. Rẽ phải tại 1A
4,3 km
13. Chếch sang bên phải tại 1
9,4 km
14. Rẽ phải để vào 1
28,1 km
15. Rẽ phải
2,2 km
16. Ngoặt trái
4,3 km
17. Rẽ trái về hướng 24
1,1 km
18. Rẽ phải tại 24
23,6 km
19. Rẽ trái tại 629
170 m
20. Đi theo đoạn đường nối tới Cầu
110 m
21. Đi tiếp đoạn đường nối và nhập vào Cầu
44,8 km
22. Đi theo đoạn đường nối lên 629
34,3 km
23. Rẽ phải tại 1A
600 m
24. Chếch sang bên trái tại Cầu Bồng Sơn
550 m
25. Tiếp tục lên 1A
2,8 km
26. Tiếp tục lên Tránh 1A
400 m
27. Tiếp tục lên 1A
73,2 km
28. Ngoặt trái tại Hùng Vương
1,6 km
29. Tiếp tục lên 1D
6,5 km
30. Tiếp tục lên Tây Sơn
450 m
31. Chếch sang bên phải tại 1D
11,2 km
32. Tiếp tục lên Quốc lộ 1D
14,8 km
33. Tiếp tục lên 1D
7,0 km
34. Rẽ phải để vào 1D
5,6 km
35. Đi bên trái tại ngã ba
22,8 km
36. Tiếp tục lên Cầu Ngân Sơn
400 m
37. Tiếp tục lên 1A
23,3 km
38. Chếch sang bên trái tại Hùng Vương
7,2 km
39. Rẽ phải tại Trần Hưng Đạo
1,9 km
40. Rẽ trái tại 1A/Nguyễn Tất Thành
750 m
41. Tiếp tục lên 1
550 m
42. Tiếp tục lên Cầu Đà Rằng
400 m
43. Tiếp tục lên 1A
800 m
44. Rẽ phải để vào 1A
35,3 km
45. Chếch sang bên phải về hướng 1A
1,3 km
46. Đi thẳng
300 m
47. Chếch sang bên phải tại 1A
20,5 km
48. Rẽ phải để vào 1A
5,9 km
49. Rẽ trái để vào 1A
16,0 km
50. Rẽ phải để vào 1A
1,2 km
51. Tiếp tục lên 1
500 m
52. Tiếp tục lên 1A
37,3 km
53. Rẽ phải tại Ngã Ba Thành lên 1A/Hùng Vương
800 m
54. Rẽ phải đầu tiên
23,6 km
55. Rẽ phải về hướng 2
230 m
56. Rẽ đầu tiên trái về hướng 2
300 m
57. Chếch sang bên trái tại 2
42,2 km
58. Tiếp tục lên 723
4,8 km
59. Đi bên trái tại ngã ba
48,5 km
60. Rẽ trái tại Hồ Xuân Hương
2,6 km
61. Tiếp tục lên Phan Chu Trinh
900 m
62. Tiếp tục lên Quang Trung
1,6 km
63. Tiếp tục lên Yersin
1,2 km
64. Tại chỗ đường vòng, đi theo lối ra thứ 1 lên Trần Quốc Toản
400 m
65. Rẽ phải tại Lê Đại Hành
130 m
66. Tại chỗ đường vòng, đi theo lối ra thứ 1 lên Lê Thị Hồng Gấm
36 m
67. Chếch sang bên phải tại Nguyễn Thái Học
450 m
68. Rẽ trái thứ 2 lên Đinh Tiên Hoàng
450 m

Đà Lạt
Lâm Đồng, Việt Nam
13/02/2011 Đăng bởi dokakapro
4 trong số 8
Nếu đi theo tuyến chính là Quốc lộ 1A:
Bắt đầu ở trung tâm: Thanh Khê, Đà Nẵng
1. Đi về hướng Nam lên kiệt 408 Hoàng Diệu về phía Trưng Nữ Vương 100 m
2. Rẽ phải tại Trưng Nữ Vương 900 m
3. Rẽ trái tại Nguyễn Hữu Thọ 2,3 km
4. Rẽ phải tại Lê Đại Hành 750 m
5. Rẽ trái thứ 2 lên Ông Ích Đường 1,4 km
6. Tiếp tục lên Cầu Cẩm Lệ   3,5 km
7. Tiếp tục lên 1   9,0 km
8. Chếch sang bên trái tại 1a mới 8,1 km
9. Rẽ trái tại 1 35,6 km
10. Rẽ phải để vào 1 1,0 km
11. Rẽ trái để vào 1 51,1 km
12. Rẽ phải tại 1A 4,3 km
13. Chếch sang bên phải tại 1 9,4 km
14. Rẽ phải để vào 1 28,1 km
15. Rẽ phải 2,2 km
16. Ngoặt trái 4,3 km
17. Rẽ trái về hướng 24 1,1 km
18. Rẽ phải tại 24 23,6 km
19. Rẽ trái tại 629 170 m
20. Đi theo đoạn đường nối tới Cầu 110 m
21. Đi tiếp đoạn đường nối và nhập vào Cầu  44,8 km
22. Đi theo đoạn đường nối lên 629 34,3 km
23. Rẽ phải tại 1A 600 m
24. Chếch sang bên trái tại Cầu Bồng Sơn 550 m
25. Tiếp tục lên 1A 2,8 km
26. Tiếp tục lên Tránh 1A 400 m
27. Tiếp tục lên 1A 73,2 km
28. Ngoặt trái tại Hùng Vương 1,6 km
29. Tiếp tục lên 1D 6,5 km
30. Tiếp tục lên Tây Sơn 450 m
31. Chếch sang bên phải tại 1D 11,2 km
32. Tiếp tục lên Quốc lộ 1D 14,8 km
33. Tiếp tục lên 1D 7,0 km
34. Rẽ phải để vào 1D    5,6 km
35. Đi bên trái tại ngã ba          22,8 km
36. Tiếp tục lên Cầu Ngân Sơn 400 m
37. Tiếp tục lên 1A 23,3 km
38. Chếch sang bên trái tại Hùng Vương 7,2 km
39. Rẽ phải tại Trần Hưng Đạo 1,9 km
40. Rẽ trái tại 1A/Nguyễn Tất Thành 750 m
41. Tiếp tục lên 1 550 m
42. Tiếp tục lên Cầu Đà Rằng 400 m
43. Tiếp tục lên 1A 800 m
44. Rẽ phải để vào 1A     35,3 km
45. Chếch sang bên phải về hướng 1A    1,3 km
46. Đi thẳng 300 m
47. Chếch sang bên phải tại 1A 20,5 km
48. Rẽ phải để vào 1A   5,9 km
49. Rẽ trái để vào 1A 16,0 km
50. Rẽ phải để vào 1A   1,2 km
51. Tiếp tục lên 1 500 m
52. Tiếp tục lên 1A 37,3 km
53. Rẽ phải tại Ngã Ba Thành lên 1A/Hùng Vương 800 m
54. Rẽ phải đầu tiên 23,6 km
55. Rẽ phải về hướng 2 230 m
56. Rẽ đầu tiên trái về hướng 2 300 m
57. Chếch sang bên trái tại 2 42,2 km
58. Tiếp tục lên 723 4,8 km
59. Đi bên trái tại ngã ba 48,5 km
60. Rẽ trái tại Hồ Xuân Hương 2,6 km
61. Tiếp tục lên Phan Chu Trinh 900 m
62. Tiếp tục lên Quang Trung 1,6 km
63. Tiếp tục lên Yersin 1,2 km
64. Tại chỗ đường vòng, đi theo lối ra thứ 1 lên Trần Quốc Toản 400 m
65. Rẽ phải tại Lê Đại Hành    130 m
66. Tại chỗ đường vòng, đi theo lối ra thứ 1 lên Lê Thị Hồng Gấm 36 m
67. Chếch sang bên phải tại Nguyễn Thái Học 450 m
68. Rẽ trái thứ 2 lên Đinh Tiên Hoàng 450 m
Đến trung tâm Đà Lạt, Lâm Đồng
Tổng cộng là 696 km

Nếu đi theo Quốc lộ 14:
Bắt đầu ở trung tâm: Thanh Khê, Đà Nẵng
1. Đi về hướng Nam lên kiệt 408 Hoàng Diệu về phía Trưng Nữ Vương 100 m
2. Rẽ phải tại Trưng Nữ Vương 900 m
3. Rẽ trái tại Nguyễn Hữu Thọ 2,3 km
4. Rẽ phải tại Lê Đại Hành 750 m
5. Rẽ trái thứ 2 lên Ông Ích Đường 1,4 km
6. Tiếp tục lên Cầu Cẩm Lệ    3,5 km
7. Tiếp tục lên 1    9,0 km
8. Chếch sang bên trái tại 1a mới 8,1 km
9. Rẽ trái tại 1 14,5 km
10. Ngoặt phải tại 14 51,9 km
11. Từ 14, rẽ phải để đến 14E 26,8 km
12. Rẽ trái tại 14 61,3 km
13. Rẽ trái để vào 14 40,1 km
14. Chếch sang bên trái về hướng 672     17,8 km
15. Rẽ phải tại 672 7,7 km
16. Tiếp tục lên 14 42,2 km
17. Vòng ngược lại 83 m
18. Rẽ phải đầu tiên lên Bà Triệu   160 m
19. Rẽ phải đầu tiên lên Đoàn Thị Điểm 350 m
20. Rẽ phải tại Phan Chu Trinh 160 m
21. Từ Phan Chu Trinh, rẽ trái để đến 14 40,4 km
22. Rẽ phải tại Lý Thái Tổ 6,9 km
23. Tiếp tục lên Lê Thánh Tôn 4,3 km
24. Rẽ phải tại Quốc lộ 14 117 km
25. Rẽ trái 14,1 km
26. Rẽ phải về hướng 26 36,6 km
27. Rẽ trái tại 26 99,3 km
28. Tiếp tục lên 1A 34,8 km
29. Rẽ phải tại Ngã Ba Thành lên 1A/Hùng Vương 800 m
30. Rẽ phải đầu tiên 23,6 km
31. Rẽ phải về hướng 2 230 m
32. Rẽ đầu tiên trái về hướng 2 300 m
33. Chếch sang bên trái tại 2 42,2 km
34. Tiếp tục lên 723 4,8 km
35. Đi bên trái tại ngã ba 48,5 km
36. Rẽ trái tại Hồ Xuân Hương 2,6 km
37. Tiếp tục lên Phan Chu Trinh 900 m
38. Tiếp tục lên Quang Trung 1,6 km
39. Tiếp tục lên Yersin 1,2 km
40. Tại chỗ đường vòng, đi theo lối ra thứ 1 lên Trần Quốc Toản 400 m
41. Rẽ phải tại Lê Đại Hành   130 m
42. Tại chỗ đường vòng, đi theo lối ra thứ 1 lên Lê Thị Hồng Gấm 36 m
43. Chếch sang bên phải tại Nguyễn Thái Học 450 m
44. Rẽ trái thứ 2 lên Đinh Tiên Hoàng 450 m
Đến trung tâm Đà Lạt, Lâm Đồng
Tổng cộng là 770 km
13/02/2011 Đăng bởi Hoàng Anh
5 trong số 8
NÓ BẰNG KHOẢNG CÁCH TỪ ĐÀ LẠT VỀ ĐÀ NẴNG. BẠN TÍNH THỬ XEM ĐÀ LẠT VỀ ĐÀ NẴNG BẰNG BAO NHIÊU THÌ BẠN ĐÃ CÓ CÂU TRẢ LỜI RỒI.
17/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 8
hướng dẫn mà hok hiểu chi hết? rứa có ai bít đường đi Nha Trang không àh? chỉ giúp với, mình tính đi Nha Trang du lịch, mà hok bit đi thế nào?
16/05/2011 Đăng bởi hoàng lan
7 trong số 8
khoảng cách từ Đà năng đi nha trang bao nhiêu km
26/06/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 8
770 km mất khoản 14h đi xe bạn nhé
http://www.dalattrip.com/da-nang-da-lat-route/
29/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Xin hỏi giá vé xe đi từ bến xe đà nẵng đi đà lạt là bao nhiêu vậy ?
Du lịch theo tour Nha Trang-Đà Lạt Khoảng bao nhiêu?
thác prenn đà lạt cao bao nhiêu
Chơi đà lạt chỗ nào không nên đi?
có ai ở Đà Lạt ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp