Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Cách đây 5 năm, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Bố hơn con số tuổi là bao nhiêu
Khoa học & Toán học 23/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Hiện nay: Bố 45 tuổi, con 15 tuổi. Bố hơn con: 30 tuổi.
23/10/2013 Đăng bởi Flames Phoenix
2 trong số 3
Hiện nay số phần tuổi bố hơn tuổi con là :
3-1=2 (phần)
Cách đây 5 năm Số phần tuổi Bố hơn tuổi con là :
4-1=3 (phần)
tuổi Bố hơn tuổi con không đổi theo thời gian nên 2 phần hiện nay = 3 phần trước đây.1 phần hiện nay =3/2 phần trước đây . hay tuổi con hiện nay bằng 3/2 tuổi con cách đây 5 năm
tuổi con hiên nay : I---I---I---I
tuổi con cách đay 5 năm: I---I---I 5 tuổi
vậy tuổi con hiện nay là 5x3= 15 tuổi
tuổi bố hiện nay là :15 x3=45 tuổi. vây bố hơn con : 45-15 =30 tuổi.
23/10/2013 Đăng bởi nguyễn khắc tuấn
3 trong số 3
Hiệu số tuổi bố và con không bao giờ đổi.
Hiện nay tuổi bố bằng:
3/3-1 = 3/2 ( hiệu )
5 năm trước tuổi bố bằng:
4/4-1 = 4/3 ( hiệu)
Phân số chỉ 5 năm là:
3/2 – 4/3 = 1/6 ( hiệu )
Số tuổi bố hơn con là:
5 : 1/6 = 30 ( tuổi )
Đáp số:
30 tuổi
23/10/2013 Đăng bởi hingkom
Bạn cũng có thể quan tâm
bố hơn con 33 tuổi. cách đây 2 năm về trước tuổi bố gấp bốn lần tuổi con hỏi tuổi mỗi người là bao nhiêu?
nam=1/4 tuổi bố, ông gấp 6 lần tuổi nam, biết ông hơn bố 24 tuổi, hỏi nam bao nhiêu tuổi?
Bao nhiêu tuổi còn xài tiền bố mẹ thì gọi là "ăn bám" ?!
năm nay mẹ hơn con 24 tuổi, tuổi con bằng 1/4 tuổi của bố và 1/3 tuổi của mẹ. Tính tuổi của mỗi người
Mẹ sih con năm 28t. Tổg số tuổj 2 mẹ con năm nay bằng 38 sau bao nhiêu năm nữa tuổi con bằng 5/12 tuổj mẹ
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp