Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
1mb bang bao nhieu kb
Mua sắm | Trang trí 22/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 9
1024kb
22/02/2011 Đăng bởi Bùi Văn Thu - KTMT05
2 trong số 9
1Mb = 2^10Kb = 1024 Kb
22/02/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
3 trong số 9
1MB = 1024kB
http://vi.wikipedia.org/wiki/Megabyte
(chú ý cách viết Ký hiệu hoa thường của mọi người nhé, đi thi sẽ bị bẫy lỗi đấy)
22/02/2011 Đăng bởi .tooc
4 trong số 9
1MB=1024 KB
bo sung
1B (BYTE) =8 BIT.bit la don vi nho nhat
1 KB (KILO BYTE) =1024 B.kilo co nghia la 1000 (=10^3)
1GB (GIGA BYTE) = 1024 MB
1 TB (TERA BYTE) = 1024 GB.tera la viet tat cua tetra (4)
1 PB (PETA BYTE) = 1024 TB.peta la ki hieu viet tat cua penta (5)
co the tinh 1024~1000.trong doi song moi nguoi thuong lam tron cho de tinh
22/02/2011 Đăng bởi tien si giuoc mam
5 trong số 9
1MB=1024KB
13/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 9
1Mb có thể hiểu theo 2 cách:
Trong đo lường dung dượng lưu trữ dữ liêu :1Mb là 1 Megabytes tức là bằng 1024 Kilobytes  = 1.048.576 bytes  
Trong đo lường dung lượng đường truyền:   1Mb là 1 Megabit tức là bằng 1.000Kilobit = 1.000.000 bit = 125.000 byte
01/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 9
1024 KB
01/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 9
3gp
10/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 9
vậy 100000 kb thì bằng bao nhiu mb?
19/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
25 MB bang bao nhieu bytes
1 trieu bang anh bang bao nhieu do la my
1 feet khoi bang bao nhieu cm khoi?
toi cho thue mat bang 2000000 \ thang toi phai nap thue bao nhieu
240000usd bang bao nhieu tien viet nam
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp